421279682
меню
Your Cart

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ и ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ САЈТОТ И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ naturatherapy.mk, НЕ УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НИТУ ЕДНА АКТИВНОСТ, НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ САЈТОТ.

Условите на користење се организирани на следниот начин:

1. За веб сајтот

2. Сопственост на веб сајтот

3. Употребување на веб сјатот

4. Регистрација и најава на веб сајтот

5. Пристап до сајтот

6. Измена на Условите на користење

7. Вашиот профил

8. Опрема за употреба на сајтот

9. Кодекс на однесување на крајниот корисник

10. Вашата приватност

11. Услови на купување

12. Специјални програми

13. Авторски права и трговска марка

14. Корисничка содржина

15. Непосакувани идеи

16. Политика на авторско право

17. Општи услови за гаранција

18. Ограничување на одговорноста

19. Електронска комуникација

20. Содржина на трети лица

21. Надоместок на штети/ослободување

22. Виша сила

23. Целосен договор

24. Применлив закон и надлежен суд

1. ЗА ВЕБ САЈТОТ

NATURATERAPY.МК овозможува интерактивна онлајн услуга преку веб-страната на домеинот naturatherapy.mk, со кој дејствува фирматаНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје. Преку сајтот "naturatherapy.mk"НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопјеги изложува и продава своите производи за кои е овластен застапник за Република Северна Македонија. Сите понуди и цени на сајтот може да се променат во било кое време, без претходно известување. Сите цени се со вклучен ДДВ.

2. СОПСТВЕНОСТ НА ВЕБ САЈТОТ

Сајтот, целата содрижина на сајтот и инфраструктурата која се користи за да го направи сајтот достапен се наша сопственост и на други даватели на услуги. Со користење на овој сајт од крајниот корисник и претходно дадена согласност од страна на крајниот корисник со сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст (a)НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје ви овозможува лимитирана, лична, непреносилива, не-ексклузивна лиценца за да го користите сајтот во согласност со овие Услови за користење и со сите дополнителни политики и правила поставени од naturatherapy.mk; и (б) се согласувате дека нема да ја репродуцирате, дистрибуирате, пренесувате, препродавате било која содржина, софтвер или производи или услуги добиени преку сајтот без претходно одобрување од НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје.

3. УПОТРЕБУВАЊЕ НА САЈТОТ

Како предуслов на сајтот, Вие се согласувате дека:

- Имате најмалку 18 години;

- Сте во можност да направите правна обврска;

- Не ви е законски забрането да користите одредени услуги или производи;

- Нема да се обидете да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации;

- Вашето користење на сајтот во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на користење;

- Ќе правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда;

- Ќе вршите купувања само за Ваша лична употреба или за подароци на пријатели;

- Ќе оставате точни информации за Вас во било кое место на сајтот каде оставате податоци;

- Ќе ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време;

- Ќе купувате само од понудите преку сајтот со креирање на профил на сајтот или како гостин купувач и било кое купување ќе биде предмет на Условите за купување, овие Услови за користење како и Политиката за заштита на лични податоци

- Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување.

4. РЕГИСТРАЦИЈА И НАЈАВА НА ВЕБ САЈТОТ

Доколку сакате да се регистрирате како корисници на naturatherapy.mk истото може да го направите со кликање на копчето "Регистрирај се" со внесување на своите податоци, Име и презиме, емаил адреса, адреса, телефонски број за контакт и лозинка. При регистрација потребно е задолжително согласување со Условите за користење и Политиката за заштита на лични податоци.

Доколку не се согласувате не продолжувајте со процесот на регистрација. Доколку сакате да добивате емаил известувања постои не-задолжителна опција "Е-Билтен?" каде во полето “Претплати се“ треба да одберете "Да" или "Не" доколку сакате или не сакате да добивате емаил известувања.

При секое наредно најавување на профилот потребно е да го внесете својот емаил и лозинка за да се најавите. По успешната најава можете да пристапите до вашиот кориснички профил на веб страната и да ги користи сите функционалности кои се достапни за регистрираните корисници.

Информациите кои ги споделувате при регистрација се користат во согласност со Политиката за заштита на лични податоци на овој линк.

5. ПРИСТАП ДО САЈТОТ

naturatherapy.mk го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола наНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, иНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел наНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје е да биде достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања.

Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола наНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

naturatherapy.mk има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.

6. ИЗМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ

НАТУРА го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно.

Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје прави било какви суштински промени, ние ќе ве известиме со испраќање на e-mail, на e-mail адресата која е регистрирана со вашиот профил и/или со објавување на известување за промена на веб-сајтот. Било какви промени на овие Услови на користење ќе стапат на сила откако претходно ќе ве известиме со испраќање на e-mail до Вас или претходно објавиме известување за промените на нашиот сајт.

Овие промени нема да важат за нарачки направени пред да стапи на сила датумот на ваквите промени. Доколку не се согласувате со промените можете да побарате стопирање или бришење на Вашиот кориснички профил без било каков надоместок и да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите.

Вашите права како корисник можете да ги остварите со контакт со нас преку начините наведени во Политика за заштита на лични податоци во Поглавје2

Овие промени ќе бидат важечки за новите корисници на нашиот сајт и за сите нарачки направени од страна на таквите нови корисници. Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови за користење и Политиката за заштита на лични податоци од време на време, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

7. ВАШИОТ ПРОФИЛ

Можете да креирате и одржувате само еден кориснички профил на веб сајтот за лична употреба. Вие сте одговорни за обновување и точноста на податоците во Вашиот профил.

Како дел од измените на Вашиот профил имате опција да: промените, зачувате или избршете било какви лични информации од профилот или да се отчлените од добивање промотивни е-маил пораки.

Вашите права како корисник се следните:

- Пристап до вашите лични податоци

- Право на корекција на личните податоци

- Право на ограничување на личните податоци

- Право на бришење на лични податоци

- Право на повлекување на согласност

- Право на поднесување на приговор

- Право на пренос на податоците

- Право на поднесување барање до Дирекција за заштита на лични податоци

Прочитајте повеќе за вашите права во Поглавје 11 од нашата Политика за заштита на лични податоци.

Вие знаете и се согласувате декаНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје нема никаква одговорност за било каков инцидент кој може да произлезе од или е поврзан со Вашиот профил. Само Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на Вашиот профил. Ние ќе претпоставиме дека било кое лице кое го користи сајтот преку Вашиот профил сте Вие. Се согласувате дека единствено вие сте одговорни за било која активност која се случува на или со Вашиот профил. Вашиот профил може да биде остранет ако истиот не го одржувате со тековни податоци.

Вашиот профил не е пренослив. Не смеете да го споделите или продадете со/на друго лице. Било кое непочитување на овие Услови за користење може да доведе до негово исклучување без претходно известување. Исто така, го задржуваме правото да ја промениме или исклучиме било која опција од Нашиот сајт, вклучително, но не и ограничено на барањата за употреба на сајтот.

8. ОПРЕМА ЗА УПОТРЕБА НА САЈТОТ

Крајниот корисник е одговорен за снабдување и одржување со телефонска опрема, компјутерски хардвер и друга опрема потребна за пристап и користење на овој сајт и сите трошоци поврзани со тоа. naturatherapy.mk не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на овој сајт.

9. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК

Сите интеракции на сајтот мора да се во согласност со овие Услови за користење, Политиката за заштита на лични податоци и останатите политики и правила објавени на веб страната. Доколку забележиме дека Вашето однесување му попречува или му забранува на било кој друг корисник да го употребува било кој дел од сајтот, може да го ограничиме Вашиот пристап и користење на сајтот.

Следните активности се забранети на сајтот и означуваат кршење и непочитување на Условите за користење:

Поставување било каква содржина на сајтот која:

- Ги крши применливите закони (вклучувајќи, но не ограничено на: закони за интелектуална сопственост, закони кои се однесуваат на заштита на лични податоци и закони кои се однесуваат на клевета);

- Содржи лични податоци, освен ако ние јасно не побараме од вас такви информации;

- Содржи вируси или лош софтвер кој може да наштети;

- Нуди преземање на заштитени, доверливи или лични податоци;

- Содржи пораки од неовластени лица одНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, кои наводно зборуваат во име на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје или даваат доверливи информации поврзани со НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје;

- Намерно е несоодветна, претставува измама, или фалсификува податоци; или

- Е заштитена со авторски права, трговска марка или било кој друг тип на интелектуална сопственост без јасна изречита согласност од сопственикот на авторското право, трговската марка или друга интелектуална сопственост

Обидот да се направи или всушност да се направи било што од од следното:

- Пристапување до податоци кои не се наменети за вас, како и логирање на сервер или профил која не се овластени за пристап;

- Скенирање или следење на сајтот со цел собирање на податоци, во обид да се прати продажбата, користењето, агрегирани информации за понудите, информации за цените или слични податоци;

- Скенирање или тестирање на безбедноста или конфигурацијата на сајтот или да се прекрши безбедноста или мерките за автентикација; или

- Мешање во употребата на сајтот на било кој корисник на било кој начин, вклучувајќи, без ограничување, по пат на поднесување на вирус на сајтот, обид да се направи преоптоварување со "спам", обит да се направи препоптоварување на серверите или да се направи прекин на сајтот.

Употреба на било кое од следното:

- Рамки (анг. frames), техники на рамки (наг. framing techniques) или технологија на рамки (анг. framing technology) да се прикаже или открие било која содржина од сајтот без наша писмена дозвола;

- Било која содржина од сајтот, вклучувајќи без ограничување Кориснички содржини (дефинирано подолу), во било кои мета таговите или било кој друг "скриен текст" техники и технологии без наша писмена дозвола;

- Сајтот или било која негова содржина за да се рекламира или дистрибуира, за комерцијални, политички или верски цели или да се натпреваруваат, директно или индиректно, со НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје или

- Превземање и објава на содржини, информации, лого, фотографии или други содржини одНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје без претходна согласност од страна на naturaterapy.mk

- Лажно претставување во име на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје на трети страни, социјални мрежи, креирање на лажни фан страници со користењет на името и логото на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје со цел прибирање на податоци за корисници или остварување на други нелегални дејствија спротивни на законите на Република Северна Македонија.

- Сајтот или било кој од неговите ресурси за да придобие корисници или трети страни да станат корисници или партнери на други онлајн или офлајн услуги директно или индиректно конкурентни или потенцијално конкурентни соНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, вклучувајќи, без ограничување, собирање тековни или претходно понудени производи.

Собирање на било кои од следните наведени работи:

- Содржина од сајтот, вклучувајќи, но не и ограничена на тековните или претходните понудени промотивни понуди на сајтот и потоа прикажување на корисниците на таква содржина на било кој начин со цел да се пренасочат корисниците од сајтот кој друг трета страна, без наша писмена дозвола;

- Лични податоци (дефинирани во Политиката за заштита на лични податоци), Корисничка содржина (дефинирана во точка 13 подолу) или содржина од било кој корисник.

Вклучување во било која од следните активности:

- Упаѓање или попречување на правилното функционирање на кој било дел, страница или област на сајтот или на било кои функции или услуги обезбедени од страна наНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје;

- Преземање било каква акција што создава прекумерна побарувачка за нашите услуги или наложува, или може да наметне, неразумно или несразмерно големи оптоварувања на нашите сервери или други делови од нашата инфраструктура;

- Препродавање на било кои купувања направени преку сајтот без наша согласност;

- Пристапување, следење или копирање на било која содржина од сајтот, користење на било кој "робот", "пајак", или други автоматски средства или било кој рачен процес за било каква цел, без нашa писмена дозвола;

- Агрегирање и прикажување на било кои актуелни или претходни понуди или содржина или други информации од сајтот (без разлика дали користите линкови или други технички средства или физички записи поврзани со купувања направени преку сајтот), со материјали од други сајтови без наша писмена дозвола;

- Длабоко поврзување со кој било дел од сајтот (вклучувајќи, без ограничување, патеката за купување за секој производ или вредносен ваучер) без наша писмена дозвола;

- Поврзување до сајтот од било кој друг веб-сајт без наша почетна и тековна согласност; или

- Дејствување незаконски или злонамерно против бизнис интересите или угледот на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје , нашите деловни соработници или нашите услуги.

10. ВАШАТА ПРИВАТНОСТ

Сериозно ја сфаќаме безбедноста на Вашите лични податоци. Ве охрабруваме внимателно да ја прегледате Политикатаза заштита на лични податоци за да се информирате за важни правила под кои ние може да собираме, користиме и споделуваме лични податоци како и со вашите права како корисници. Нашата политика за заштита на лични податоци е содржана во овие Услови на употреба, а истата може да ја пристапите тука.

11. УСЛОВИ НА КУПУВАЊЕ

Со купување или добивање на било која понуда на сајтот, Вие се согласувате со овие Услови за користење, со нашата Политика за заштита на лични податоцивклучувајќи ги и Условите на купување, достапни тука.

12. СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ

Со учествувањето во било која програма, маркетинг промоција, игра или друга активност организирана од НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје  Вие се согласувате со овие Услови за користење како и со Политиката за заштита на лични податоци како и со нашата Политика за користење на лични податоци за цели на директен маркетинг.

13. АВТОРСКИ ПРАВА И ТРГОВСКА МАРКА

Сајтот содржи заштитен материјал, авторски права, трговска марка и други сопственички информации, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео, графика, музика и звук. Се што се наоѓа на овој сајт (“naturaterapy.mk”) е во ексклузивна сопственост на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје има авторско право над селекцијата, одбирање, координацијата или модификација на содржината како и во содржината која оригинално ја поседува. naturatherapy.mk има авторско право над фотографиите кои се во негова сопственост, како што се фотографиите кои се фотографираат за целите на презентација на производите од фотограф на naturaterapy.mk.

Секое копирање, дистрибуирање, пренесување, постирање, поставување линкови, модифицирање, или на друг начин модифицирање на овој сајт или некоја од микространите, или на било кој друг начин користење на содржината, делумно или целосно без изречна писмена дозвола одНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје е строго забрането. Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе крајниот корисник до граѓански и/или кривични казни.

НАТУРА е заштитена трговска марка на НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје. Сите права во однос на оваа марка се задржани. Доколку не е поинаку назначено, сите други трговски марки кои се појавуваат на naturaterapy.mk се сопственост на нивните соодветни сопственици.

14. КОРИСНИЧКА СОДРЖИНА

naturatherapy.mk им овозможува на корисниците и посетителите повеќе можности да ги прегледаат или да постават прашање за производите и услугите на веб страната или да остварат друга комуникација со корисничкиот сервис.

При креирање на кориснички профил или користење на било која од услугите каде се бараат ваши лични податоци вие се согласувате со овие Услови за користење и со Политика за заштита на лични податоци.

Воедно гарантирате дека личните податоци кои ги споделувате со нас се точни.

За одредени услуги и активности може да се бара од Вас да иматеНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје кориснички профил за да може да ви биде овозможена соодветната услуга.

При користење на услугите и содржините на веб страната и споделување на информации, содржини, прашања со нас важат одредбите од нашата Политика за заштита на лични податоци.

Вие гарантирате дека нема да поставувате, испраќате, пренесувате или на друг начин ставате на располагање содржини што се незаконски, штетни, заканувачки, навредливи, расистички, порнографски, непристојни, насилни, невистинити, клевети, инвазивни на приватноста на друго лице или штетни за било која трета страна; или ако содржините содржат било каков материјал кој крие вируси или било кој друг компјутерски кодови, фајлови или програми дизајнирани да се прекине, уништи или ограничи функционалноста на било кој софтвер или на компјутерска опрема.

naturatherapy.mk е достапен за користење само за лица над 18 години. Сајтот е наменет и дизајниран за возрасни лица. Со користење на услугите на naturaterapy.mk Вие потврдувате дека сте полнолетни. Ние веднаш ќе ја отстраниме корисничката содржина од лица помали од 18 години, веднаш штом дојдеме до знаење за таквата.

15. НЕПОСАКУВАНИ ИДЕИ

Ние не ги прифаќаме или земаме во предвид било кои непосакувани идеи пренесени директно или преку било кој вработен воНАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, вклучувајќи, без ограничување, идеи или предлози кои се однесуваат на нови производи или подобрување на постоечките, на имиња или технологии, на рекламирање и маркетинг кампањи, планови или други промоции. Не ни испраќајте нас, или на било кој од нашите вработени, несакани идеи, предлози, материјал, слики или други работи во било која форма ("Небарани Материјали").

Ако ни испратите несакани материјали, разбирате и се согласувате дека следниве услови ќе се применуваат, без оглед на испратено мотивационо писмо или други материјали кои сте ги испратиле:

-НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје нема обврска да ги разгледа било кои несакани материјали, ниту пак да ги чува;

-НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје нема обврска да ви одговори на вашата порака;

16. ПОЛИТИКА НА АВТОРСКО ПРАВО

naturatherapy.mk стои зад содржините и материјалите кои се објавени на веб страната вклучително и фотографиите и описниот текст на секој производ објавен на веб страната. naturaterapy.mk е сопственик и/или овластен претставник на трговските марки и брендови кои се прикажани на веб страната.

Без ограничување на горенаведеното, ако сметате дека заштитен материјал бил копиран или објавен на овој сајт на начин на кој ги прекршува правата на сопственост, би требало да го известите НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје, со испраќање на следните информации:

a) електронски или физички потпис на лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права;

b) идентификација и локација на веб-сајтот кој ја содржи заштитената содржина, која вие тврдите дека е злоупотребена;

c) писмена изјава од вас дека имате добра волја и верување дека користењето на материјалот не е одобрено од страна на сопственикот, неговиот агент, или законот;

d) вашето име и контакт информации, како телефонски број или e-mail адреса и

Цел на политиката

Оваа политика за колачиња дава општи информации за колачиња, како истите ги користиме, видовите колачиња кои ги користиме, информациите кои ги собираме и информации како можете да ги контролирате колачињата.

 

Колачиња (cookies)

Колачињата (cookies) се мали текстуални датотеки, кои се сместуваат во Вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на веб страните кои ги посетувате и се користат за складирање на мали информации. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страните кои ги посетувате и да помогнат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите веб страната. Колачињата (cookies) се користат за повеќе цели, како на пример: за да се запомнат Вашите активности и преференции, за да се обезбеди персонализирана содржина на веб страната и да се прикаже навигациската историја на истата. Имено, истите и даваат информации на веб страната за корисникот, на тој начин овозможувајќи и на веб страната да го персонализира Вашето корисничко искуство.

Кога ќе ја отворите нашата веб страна, собираме колачиња кои содржат податоци за Вас.

Со продолжување на користење на веб страната или со кликнување на “Се согласувам”, се согласувате да зачувуваме колачиња со цел да го подобриме Вашите искуства на веб страната.

 

Зошто користиме колачиња (cookies)?

Колачиња (cookies) користиме:

  • За техничко функционирање на веб страната,
  • За собирање на збирни и анонимни статистички податоци и
  • За да запомниме/да се потсетиме, дали се согласувате (или не) со нашето користење на колачиња (cookies) на оваа веб страница.

 

Кога ја посетувате веб страната, можеме да собереме податоци од Вашето пребарување, како на пример:

  • IP адреса,
  • која содржина од веб страната сте ја посетиле,
  • кога сте ја посетиле и
  • од која веб страна сте биле пренасочени.

Каков вид на колачиња (cookies) користиме?

Неопходни колачиња (necessary cookies). Неопходните колачиња помагаат нашата веб страна да биде употреблива со овозможување на основните функции, како навигацијата низ страната. Без овие колачиња, веб-страницата не може да функционира исправно.

 

Претпочитани колачиња (Preference cookies). Претпочитаните колачиња ни овозможуваат веб страната да ги запомни информациите кои се однесуваат на промените кои ги правите во изгледот на истата, како на пример Вашиот претпочитан јазик или регионот во кој се наоѓате.

 

Статистички колачиња (Statistical cookies). Статистичките колачиња ни помагаат да разбереме на кој начин комуницирате со веб страната преку анонимно собирање на информации. Овие колачиња ни помагаат да разбереме и анализираме колку добро работи веб страната и каде има потреба од подобрување.

 

Маркетиг колачиња (Marketing cookies). Маркетинг колачињата ги употребуваме за следење на посетителите низ веб страната. Целта е да се прикажат реклами кои се релевантни и привлечни за поединечниот корисник. Врз колачињата поставени од трети лица, нашиот сајт нема никаква одговорност ниту надлежност и Ве советуваме да ги прочитате политиката за приватност и политиката за колачиња на нашите соработници и партнери за зголемување на Вашата сигурност.

 

Колачиња за перформанси и функционалност (Performance and functionality cookies). Овој тип на колачиња се однесува на следењето на перформансите на веб страната додека сте во интеракција со неа, со цел да Ви овозможат подобро искуство доколку повторно се вратите на истата. Овие колачиња содржат неопходни информации, како на пример како ја користите веб страната и кои страни најчесто ги посетувате. Важно е да се напомене дека овие колачиња не се неопходни и не влијаат врз Вашето искуство при посетата на нашата веб страна.

 

Колачиња од социјалните мрежи (Social Media cookies). Овие колачиња дозволуваат да ги интегрираме функциите од социјалните медиуми на нашиот сајт, а исто така може да се користат во маркетиншки цели. Колачињата кои што се поставени од Grouper се во наша надлежност, но колачиња поставени од трети лица, во овој случај социјалните мрежи, не се во наша надлежност и нашиот сајт нема никаква одговорност спрема користењето на податоците приберени од третите лица. Ве советуваме за подобра информираност да ги пребарате и прочитате политиките за колачиња и приватност на овие трети лица за подобра ваша сигурност.

 

Политика за колачиња
Нашиот сајт користи колачиња (cookies). Со продолжување на користење на сајтот или кликнување на “Во ред” се согласувате со користењето на колачињата и тоа: неопходни колачиња, претпочитани, статистички, маркетиншки, колачиња за перформанси и функционалност и колачиња од социјални медиуми. Некои од овие колачиња се поставени од надворешни провајдери (трети страни).